Limitation of liability


Informacije koje se ovde nalaze, naročito informacije vezane za preporuke o korišćenju i primenama naših proizvoda, bazirane su na našim znanjima i iskustvima. Usled korišćenja različitih materijala, kao i uslova kojima su izloženi tokom rada koji su izvan naše kontrole, strogo preporučujemo da se sprovedu opsežna testiranja pogodnosti naših proizvoda koja se odnose na potrebne procese i primene. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi informacija koje su navedene iznad ili koje su u vezi sa pismenim ili usmenim preporukama, osim ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno, i izuzev u slučaju povrede ili smrtnog slučaja koji su izazvani nepažnjom ili namerom Henkela i pri svakoj odgovornosti u okviru zakona koji se može primeniti u ovim slučajevima. Imajte u vidu da svaka informacija dobijena od strane Henkela može biti zastarela, nepotpuna i netačna. Nije namenjena da služi kao pravni osnov. Svaki korisnik je lično odgovoran za procenu i obezbeđivanje usaglašenosti sa primenljivim zakonima. Informacije su zaštićene autorskim pravom. Naročito, svaki vid reprodukcije/ kopiranja, prilagođavanja, prevođenja, skladištenja i obrade na drugim medijima, uključujući skladištenje ili obradu na elektronskim medijama, je pod zaštitom autorskih prava. Svako korišćenje, u celini ili pojedinačno, zahteva prethodnu pismenu saglasnost od strane Henkel AG & Co. KGaA. Osim ako nije naznačeno drugačije. Sve oznake koje se nalaze u ovom dokumentu predstavljaju zaštitne znakove i/ili registrovane zaštitne znakove kompanije Henkel i njoj pridruženih kompanija.