Lepljenje

Primena lepljenja u industriji automobila - Henkel lepkovi.

KAKO DA: LEPITE

 

Primena lepljenja u industriji automobila ima značajni rast tokom poslednjih godina. Saznajte sve što vam je potrebno da znate o lepljenju: npr. za zamenu bočnih banela ili popravku krova kod specijalnih OEM krovova lemljenih laserom i posebno lepljenje kod popravke karoserije vozila, primenjujući OEM odobrene metode za popravku. 

Kliknite na jednu od stavki da bi pročitali više: 

Lepljenje kod savremenih konstrukcija vozila

Lake konstrukcije i čvrstoća na uvrtanje

Dodatna zaštita od korozije

Lepljenje: Dodatna saznanja

Saznajte sve što vam je potrbno da znate o temi Lepljenje.

Pored uobičajenih metoda spajanja, savremene konstrukcije vozila takođe koriste napredne lepkove. Oni nude niz prednosti, otvarajući nove mogućnosti na polju dizajna vozila, konstrukcije i bezbednosti.

1.1. Metode spajanja karoserije vozila

 

1.2 Prednosti spajanja lepkovima

• Nema oštećenja površine
• Spajanje različitih površina (npr. čelik sa aluminijumom)
• Neoštećena strukturalna celovitost
• Jednak prenos opterećenja
• Jednoličan prenos opterećenja
• Smanjenje buke i vibracija
• Dodatno zaptivanje sprečava prodiranje vode i vlage između spojenih delova, čime se eliminiše glavni uzrok korozije.

Prednosti strukturalnog lepljenja
• Čvrstoća na uvijanje
• Otpornost na smicanje
• Otpornost na udar

Strukturalni lepkovi se koriste na metalnim delovima kao što su top-hat profili/zadrživači šina i paneli za ojačanje kako bi se postigao visok nivo strukturalne čvrstoće ili poboljšale performanse otpornosti na sudar kod karoserije vozila (tzv. ""karoserija u belom"").Studije pokazuju da spojevi lepljeni lepkom ili hibridom pokazuju veću izdržljivost i bolju čvrstoću nego ekvivalent koji je tačkasto varen, doprinoseći na taj način dugotrajnu udobnost u vožnji. Lepljene strukture imaju veći kapacitet apsorpcije energije i deformacije u situacijama sudara nego delovi koji su spojeni na konvencionalni način.

• Lepak povećava čvrstoću karoserije i poboljšava udobnost putovanja
• Lepak dovodi do povećanja apsorpcije energije i povećava bezbednost

Prednosti elastičnog lepljenja:
• Smanjenje vibracija
• Kompenzacija različitih koeficijenata širenja
• Apsorpcija buke

Kod konstrukcija karoserija vozila, takođe postoje primene gde se zahtevaju metode elastičnog spajanja. Za lepkove da bi bili efikasni kod takvih primena, određena širina zazora je potrebna koji zatim oni popunjavaju kako bi se stvorila elastična prepreka/prigušivač nudeći otpornost i snagu apsorpcije.

Primene lepljenja u industriji automobila - Lake konstrukcije i čvrstoća na uvijanje.
Primene lepljenja u industriji automobila - Za efikasno lepljenje, potrebna je određena širina zazora za

Dvokomponentni lepkovi očvršćavaju bez obzira na uslove sredine. Oni očvršćavaju kao rezultat hemijske reakcije između dve pomešane komponente. Jednokomponentni lepkovi imaju drugačije sisteme očvršćavanja. Na tržištu popravke postoji široka upotreba jednokomponentnih lepkova koji očvršćavaju reagujući na vlagu i temperaturu.

Dvokomponentni epoksi i poliuretan lepkovi

Primene lepljenja u industriji automobila - Dvokomponentni naspram jednokomponentnih lepkova

Dvokomponentni lepkovi očvršćavaju bez obzira na uslove okoline usled hemijske reakcije koja se odvija između dve pomešane komponente A i B. Ubrzano očvršćavanje izazvano povećavanjem temperature objekta je moguće i često se praktikuje (npr. korišćenjem grejnih jastučića, infracrvenih grejača, peći itd.). Očvršćavanje pomoću zagrevanja takođe povećava konačnu čvrstoću lepka. Uvek proverite list sa tehničkim podacima za informacije o očvršćavanju proizvoda.

Jednokomponentna tehnologija za poliuretan i MS polimere

Jednokomponetni lepkovi očvršćavaju na sobnoj temperaturi i uz pomoć vlage. Vreme stvaranja pokorice; 3-4 mm u prvih 24 časa na 23°C i 50% relativne vlažnosti.

Poliuretan i MS polimeri očvršćavaju od spolja ka unutra.

Jednokomponentni poliuretan i MS polimer lepkovi imaju isti proces očvršćavanja.

Vreme očvršćavanja zavisi od debljine sloja. Poras temperature i vlažnosti može smanjiti ova vremena, dok niže temperature i niža relativna vlažnost imaju usporeni efekat.

Što su vlažnost i temperatura veći brže ovrčvršćava.

Primene lepljenja u industriji automobila - Jednokomponentna tehnologija za poliuretane i MS polimere

Henkelovi lepkovi za karoseriju vozila
• Pružaju odličnu zašttu od korozije i prijanjanje
• Nude vremena prilagođena procesu primene
• Usaglašeni su sa specifikacijama originalnih proizvođača automobila
• Ispunjavaju OEM/OES zahteve u pogledu čvrstoće i sudara
• Nude izuzetnu sigurnost na osnovu opsežnog istraživanja i OES iskustva 

Zaštita od korozije
Dvokomponentni lepak TEROSON EP 5055 ima odlična svojstva zaštite od korozije. 
Slike pokazuju situaciju nakon nekoliko ciklusa prskanja soli.

Primene lepljenja u industriji automobila - Lepljena površina ne pokazuje koroziju sa TEROSON EP 5055.

• Lepljena površina ne pokazuje koroziju

Praktičan primer:
• Lepljen krov sa OEM-specifikovanim TEROSON EP 5055
• Odlično prijanjanje bez prajmera
• Demontiran nakon tri godine upotrebe
Rezultat: Nema korozije

Primene lepljenja u industriji automobila - Praktičan primer TEROSON EP 5055: nema korozije!
Primene lepljenja u industriji automobila - Spoj koji nije lepljen je potpuno zarđao.

Poređenje:
• Spoj koji nije lepljen je potpuno zarđao

ZA  Priprema površine
Mehanička priprema brušenjem ivica, peskiranjem i ispravljanjem komponenti poboljšava pogodnost površine. Brušenje uklanja popuštene i deformisane delove kao i slojeve koji smetaju i oblikuju ravnomernu površinu. Zavisno od površine, takođe se može poboljšati prijanjanje. Površine koje se lepe moraju biti čiste od ulja, masnoće, vlage i grube prljavštine. TEROSON VR 20 se može koristiti za ovaj tretman.

ZA   Pravilno mešanje dvokomponentnih lepkova
Koristite samo pištolje za kartuše koji poseduju potisni klip. Pre montiranja statičkog mešača istisnite malu količinu materijala kako bi omogućili ravnomerno istiskivanje obe komponente. Sada, montirajte statički mešač. Istisnite prvih 10 cm lepka tako da se uverite da je lepak koji je nanet pravilno pomešan. 

PROTIV Pomeranje radnih delova ili stavljanje pod napon tokom očvršćavanja.
Dok lepak očvršćava, lepljeni delovi ne bi trebalo da se pomeraj ili da se opterećuju i moraju biti u tačnom položaju. Ovo će osigurati da proces očvršćavanja teče bez prekida kako bi se ostvarila maksimalna krajnja čvrstoća i prijanjanje.

Bitno je uzeti u obzir svaki aspekt posla kada se određuje njegova stvarna cena. Stoga svaka kalkulacija u obzir treba da uzme stvari kao što su:
• Troškovi materijala
• Ušteda vremena
• Ušteda energije
• Dodatni proizvodi potrebni ili korišćeni
• Alat