B. REBBRASTE STRUKTURE

02.1 SVE ŠTO VAM JE POTREBNO

Priprema površine

TEROSON VR20

 

Više

Silan modifikovani polimer

TEROSON MS 9320 SF

 

Više

Alat za nanošenje

TEROSON POWERLINE II AIR PRESSURE GUN

 

Više

TEROSON FLEXIBLE HOSE APPLICATION SYSTEM

 

Više

TEROSON FLATSTREAM NOZZLE

 

Više

TEROSON WIDESTREAM NOZZLE

 

Više

TEROSON APPLICATION GUIDE AND SPACER

 

Više

Uređaji za zagrevanje

TEROSON CARTRIDGE PREHEATING BOX (2)

 

Više

TEROSON CARTRIDGE PREHEATING BOX (6)

 

Više

ZAPTIVANJE SPOJEVA: Dodatne informacije

Saznajte sve što treba da znate o temi zaptivanje spojeva

Prednosti lepljenja lepkom

• Održavaju celovitost strukture
• Prenose opterećenje uglavnom ravnomerno
• Raspoređuju opterećenje preko cele površine lepljenja
• Dodatno zaptivanje kako bi se sprečilo prodiranje vode i vlage između spojenih delova, što može izazvati koroziju

Mase za zaptivanje, a mase za zaptivanje spojeva posebno, morju pokazati sledeće karakteristike:

• Veoma dobro prijanjanje
• Visoka čvrstoća (npr. za zaptivanje i lepljenje komponenti visokih performansi)
• odličnu otpornost na rđu
• Visoku elastičnost
• Malo sakupljanje i lako ravnanje, posebno na vidljivim spojevima
• Mogu se prefarbati
• Brzo sušenje i očvršćavanje

1. Mase za zaptivanje na bazi butila i plastike – mase za zaptivanje koje ne očvršćavaju (nema strukturalne promene nakon nanošenja)

Karakteristike:
• Ne očvršćavaju, zadržavaju svoja plastična svojstva
• Idealan za povezivanje između panela preklopnih spojeva
• Visoka otpornost na starenje
• Ne lome se
• Dobri za podupiranje
• Odlična zaštita od vode

Zaptivanje spojeva - Mase za zaptivanje koje ne očvršćavaju.

2. Zaptivne mase na bazi sintetičke gume – mase za zaptivanje koje očvršćavaju fizičkim delovanjem (očvršćavaju isparavanjem vode ili organskih rastvarača)

Karakteristike:
• Očvršćavanje nastaje isparavanjem rastvarača iz proizvoda
• Dobro prijanjanje, čak i na malo zaprljane, masne ili nauljene površine
• Može se prefarbati kada se osuše u potpunosti
• Otporna na vodu i so

Zaptivanje spojeva - Mase za zaptivanje koje očvršćavaju fizičkim delovanjem.

3. Poliuretan (jednokomponentni) – zaptivna masa koja očvršćava hemijskim putem

Karakteristike:
• Očvršćava apsorpcijom okolne vlage
• Dobra za zaptivanje i lepljenje
• Dovoljno vremena za stvaranje pokorice koja je potrebna pre farbanja; pogodna za sve sisteme za farbanje
• Elastična, bez uleganja, ne rđa

4. Silan modifikovani polimeri (jednokomponentni) – zaptivna masa koja očvršćava hemijskim putem

Karakteristike:
• Očvršćava apsorpcijom okolne vlage
• Odlična za zaptivanje i lepljenje
• Može se farbati nakon formiranja pokorice sa postojećim sistemima za farbanje
• Bez izocijanata
• Bez silikona
• Dobra otpornost na UV zračenje
• Bez mirisa

Zaptivanje spojeva - Mase zazaptivanje koje očvršćavaju hemijskim putem.

5. Silikoni (jednokomponentni) – zaptivna masa koja očvršćava hemijskim putem

• Očvršćava apsorpcijom okolne vlage
• Elastično zaptivanje (izbegava se kod popravljanja karoserije)
• Bez izocijanata
• Ne može se farbati

Većina metoda spajanja mora biti dodatno zaptivena kako bi se izbegla korozija izazvana okolnim faktorima.

Geometrije lima (tačkasto zavareni, zakiveni ili lepljeni)

Zaptivanje spojeva - Zaptivanje neravne strane.

Zaptivanje neravne strane, npr. zaptivanje prirubnice vrata

Zaptivanje spojeva - Zaptivanje ravne strane.

Zaptivanje ravne strane, npr. zaptivanje patosa

Zaptivanje spojeva - Zaptivanje obe strane.

Zaptivanje obe strane

Trostruka primena: u obliku slova L (desni ugao), npr. zaptivanje bočnog panela ili patosa

Zaptivanje spojeva - Zaptivanje unutar površine zaptivanja.

Unutrašnje

Zaptivanje spojeva - Zaptivanje izvan površine zaptivanja.

Spoljašnje

Zaptivanje spojeva - Zaptivanje unutar i izvan površine zaptivanja.

Unutrašnje i spoljašnje

Unutrašnje primene, npr.
Pregrade za putnička sedišta
Pregrada za motor
Pod prtljažnika
Zadnji panel
Hauba i poklopac prtljažnika

Spoljašnje primene, npr.
Krilo
Čep
Prirubnica na ivicama
Bočni panel
Kućište točka
Podkaroserija/pragovi

Zaptivanje spojeva - Zaptivanje spojeva za unutrašnju primenu.
Zaptivanje spojeva - Zaptivanje spojeva za unutrašnju primenu.
Zaptivanje spojeva - Zaptivanje spojeva za spoljašnju primenu.