Učvršćivanje

KAKO DA: PRIMENITE UČVRŠĆIVANJE


Saznajte kako da osigurate ležajeve i druge cilindrične delove u kućištu ili na osovinama.

Cilj je dostizanje maksimalne sposobnosti prenosa opterećenja i ravnomerna raspodela opterećenja dok se eliminiše korozija koja nastaje trenjem.

Pročitajte više o:

Tipovima sklopova

Prenosu opterećenja

Metodama očvršćavanja tečnih proizvoda za učvršćivanje

Učvršćivanje: Dodatne informacije

Saznajte sve što Vam je potrebno da znate o učvršćivanju.

Najčešći sklop sa krutim prenosom je sklop žleb/ klin sa žlebom. Ostali sklopovi sa krutim prenosom uključuju upotrebu zavrtnja bez glave, klinova i uzdužnih klinova.

Oni prenose nivoe obrtnog momenta srazmerno sa ostvarenim stepenom mehaničke uparenosti.

Ovi sklopovi (osim sklopa sa uzdužnim klinom) imaju neravnomeru raspodelu težine, neravnotežu koja dovodi do vibracija pri visokim brzinama. Svi sklopovi sa krutim prenosom dozvoljavaju mikro pomeranja. Ovo dovodi do habanja i kidanja (npr. u obliku korozije koja nastaje trenjem), uz rizik razvijanja makro pomeranje koja izazivaju kvarove, naročito kod sklopova sa dinamičkim opterećenjem.

  • Visoka koncentracija napona usled ""efekta usecanja"" koje se pojavljuje na površini klina. Takođe, stalna relativna pomeranja dovode do abrazivnog habanja oba dela, npr. klina i osovine.
  • Neravnomerna raspodela težine.

Poznati sklopovi sa pogonom trenjem uključuju presovane spojeve, konusne spojeve i toplo navučene spojeve. Ovi sklopovi mogu biti veoma ekonomični; nema neravnoteže pri visokim brzinama. Poseduju sposobnost aksijalnog i torzionog prenosa opterećenja.

  • Ograničeni su svojstvima materijala, neravninama površina i izgledom, jer se ovi sklopovi oslanjaju samo na trenje/ povezanost za prenos obrtnog momenta.
  • Veoma niska tolerancija utiče na visoke troškove izrade
  • Zbog habanja površine demontaža je najčešće izuzetno teška ili čak i nemoguća
  • Velika optrećenja na delovima/ radna opterećenja mogu dovesti do kvara na delovima.

Zavareni ili lemljeni sklopovi imaju visoku čvrstoću, ali imaju relativno malu površinu spoja koje trpi celokupno opterećenje.

Učvršćivanje cilindričnih delova - Spajanje materijala pomoću učvršćivanja.

•  Materijali za spajanje moraju biti kompatibilni

•  Visoka radna temperatura može dovesti do moguće deformacije delova

•  Zagrevanje može stvoriti opterećenja koja dovode do strukturalne degradacije na površini spoja

•  U većini slučajeva demontaža je nemoguća

Spajanje materijala korišćenjem tečnih proizvoda za učvršćivanje se može ostvariti lepljenjem spojeva osovine/ glavčine.

  • Veće performanse sa postojećim rešenjima dizajna i oblika
  • Jednake performanse sa poboljšanim dizajnom (manji, lakši, ...)
  • Osim toga, LOCTITE anaerobne mase za učvršćivanje nude dodatno rešenje za učvršćivanje, lepljeni klizni sklop.

 

Upoređivanje čvrstoće (dijagram)

Sve situacije koje se mogu poboljšati lepljenjem.

Učvršćivanje cilindričnih delova - Upoređivanje čvrstoće tečnih proizvoda za učvršćivanje