Osiguranje navoja

KAKO DA:
OSIGURATE NAVOJE

 

Svaki dan koristimo proizvode koji sadrže brojne navojne spojeve. Spojevi sa zavrtnjevima su najčešći oblik odvojivog, ali još uvek bezbednog pričvršćivanja dva dela.

Iako dolaze u raznim oblicima i veličinama, svi navojni spojevi imaju istu namenu: da osiguraju trajni sklop.

Ovo uputstvo Vam daje više informacija o:

Metodama osiguranja navoja 

Razlozima kvarova

Metodama očvršćavanja anaerobnih proizvoda

OSIGURANJE NAVOJA: Dodatno saznanje

Naučite sve što vam je potrebno da znate u vezi osiguranja navoja.

Primena momenta zatezanja (neosigurani vijak i navrtka)

  • Vijak se rastegao poput opruge
  • Ostvarena je neophodna sila zatezanja
Osiguranje navoja vijaka i navojnih spojeva - Kako funkcionišu vijci i navrtke.


Zadržavanje sile zatezanja:
Sila zatezanja neosiguranih vijaka i navrtki se zadržava samo trenjem glave vijka ili trenjem navoja. 
Da biste sprečili popuštanje u slučaju npr. vibracija, potrebno je dodatno osiguranje uređaja.

Test poprečnog opterećenja pokazuje performanse različitih metoda osiguranja navoja.

Osiguranje navoja vijaka i navojnih spojeva - Test poprečnog opterećenja za pokazivanje performansi metofda za osiguranje navoja.

Popuštanje  

Promena u zategnutosti vijka dovodi do popuštanja, što dalje dovodi do smanjene sile zatezanja. 

Ovaj efekat je rezultat:

  • Sleganja – pritiskom izazvano glačanje hrapave površine.
  • Istezanja – vremenski zavisna popustljivost površine kada je opterećenje veće od otpornosti na pritisak materijala, npr. kod zatezanja ravnih zaptivki.

Ako je kapacitet elastičnosti sklopa neadekvatan, npr. ako je vijak suviše krut ili je odabran pogrešan odnost dužine u odnostu na prečnik, popuštanje vijka se ne može kompenzovati.

Osiguranje navoja vijaka i navojnih spojeva - Popuštanje kao uzrok kvara.

Samopopuštanje 

Uzrokovano je dinamičkim opterećenjem, vibracijama ili promenama u temperaturi. Relativna pomeranja povećavaju rizik od samopopuštanja. 

Promene opterećenja dovode do kratkog trenja gde se vijak odvija sa navrtke. Na kraju, ova pomeranja dovode do popuštanja u navojnom spoju. Samopopuštanje se može izbeći samo upotrebom odgovarajućih metoda za osiguranje navoja.

Osiguranje navoja vijaka i navojnih spojeva - Samopopuštanje kao uzrok kvara.

Razlike u termalnom širenju 

Različiti metali imaju različite koeficijente toplotnog širenja. Ovo može dovesti do gubitka zategnutosti vijka i smanjenja sile stezanja.

Osiguranje navoja vijaka i navojnih spojeva - Različito širenje toplote kao uzrok kvara.

Korozija

Prodiranje vode može stvoriti koroziju u navojima. Ovo može dovesti do gubitka zategnutosti vijka, čime demontaža postaje teža.

Osiguranje navoja vijaka i navojnih spojeva - Korozija kao uzrok kvara.